Radno vreme: od 8h do 18h, subotom od 9h do 15h
  Pratite nas na Facebook-u

  Cara Dušana 209, Zemun, 11000 Beograd
  011 316 87 01 / 011 316 87 00

Pomoć na putu

Usluge

Pomoć na putu

U cilju unapređenja nivoa kvaliteta usluga i povećanja zadovoljstva kupaca, Fiat Automobili Srbija d.o.o. od 1. jula 2010. godine nudi dodatne usluge pod prepoznatljivim nazivima CIAO Fiat Assistance koje su već u primeni u većini evropskih zemalja.

Usluge Korisničkog centra i usluge Pomoći na putu vlasnicima modela FIAT i FIAT Professional FAS nudi svim (postojećim i potencijalnim) vlasnicima modela FIAT i FIAT Professional vozila. One su na raspolaganju od ponedeljka do subote, od 10 do 18h.

Call centar je oblik direktne komunikacije FAS-a kako sa postojećim kupcima, tako i sa svim ljudima koji su zainteresovani za automobile iz programa Fiat. Call centar je moguće dobiti besplatnim pozivom na broj telefona 0800 342800 – Fiat i Fiat Professional, što odgovara kucanju teksta Fiat na tastaturi mobilnog telefona (0800 FIAT00).

Nakon uspostavljanja veze, korisniku se nudi mogućnost izbora dve opcije:

Opcija 1 – Usluga pomoći na putu
Opcija 2 – Kontakt sa operaterom

Tokom perioda važenja ugovorne garancije, Fiat nudi pomoć na putu i time su osigurani sledeći servisi i usluge u slučajevima kada je vozilo povareno na putu:

 

Pokretni servis

U slučaju defekta na gumi, slabog akumulatora ili pogrešno sipanog goriva.         

Šlepanje vozila

U slučaju da vozilo nije u stanju da nastavi putovanje biće odšlepano do najbližeg ovlašćenog servisa.

Zamensko vozilo

U slučaju popravke vozila zbog kvara zamensko vozilo će bit dato u zavisnosti od trajanja popravke.

Putni troškovi

Taxi servis će biti organozovan do železničke stanice ili rent a car agencije.

Prevoz putnika do mesta prebivališta ili do krajnjeg odredišta    

U slučaju da je vozilo pokvareno na više od 50km od mesta prebivališta.                               

Hotelski troškovi

U slučaju da je vozilo pokvareno na više od 50km od mesta prebivališta biće organizovan hotelski smeštaj.

Preuzimanje popravljenog vozila

Na više od 50km od mesta prebivališta troškovi putovanja do mesta preuzimanja vozila će biti pokriveni.                              

Prebacivanje vozila u kvaru iz inostranstva         

Vreme popravke je duže od 5 dana transport će biti do ovlašćenog dilera u mestu prebivališta.                 

Servisne informacije

Radno vreme i radne smene ovlašćenih dilera.

Navedene besplatne usluge pomoći na putu primejnuju se na sva vozila Fiat i Fiat Professional čiji je datum početka garancije počev od 1. januara 2012. godine i traje do kraja garantnog roka automobila. Usluga pomoći na putu dostupna je korisniku 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji.

Izborom opcije 2 (pritiskom na taster 2) korisnik stupa u vezu sa operaterima Call centra.

Kontakt sa operaterima omogućava pružanje raznih informacija o:

  • ProizvodimaServisnim kampanjama i opozivima
  • Prodajnoj mreži
  • Servisnoj mreži i servisnim uslugama
  • Rezervnim delovima
  • Podnošenju žalbi na sporne reklamacije u garantnom roku
  • Podnošenju žalbi na sprovođenje servisnih kampanja i opoziva
  • Podnošenju žalbi na kvalitet servisnih usluga
  • Podnošenju žalbi na kvalitet prodajnih usluga

Dostupnost servisa:

Pomoć na putu (Road Service Assistance): 24 / 7 / 365

Odnosi sa kupcima (informacije i žalbe): pon – sub 10:00 – 18:00