Radno vreme: od 8h do 18h, subotom od 9h do 15h
  Pratite nas na Facebook-u

  Cara Dušana 209, Zemun, 11000 Beograd
  011 316 87 01 / 011 316 87 00

Ugradnja tng

Usluge

Ugradnja tng

Ograničene rezerve fosilnih goriva, primarnih za pogon motornih vozila, u poslednjih nekoliko godina navode na grozničavo razmišljanje, istraživanja i postupke, koji će za rezultat imati uspešnu zamenu ove vrste energenata.

I pored velikog broja pionirskih pokušaja od kojih neki daju rezultate koji zaista obećavaju, ipak flotu vozila koja danas krstare svetskim putevima u 98 % slučajeva pogone goriva fosilnog porekla.

Veoma strogi ekološki kriterijumi, između ostalog, pažnju usmeravaju direktno na propan butan, mešavinu gasova, komercijalnog naziva tečni naftni gas (TNG). I pored istraživanja palete drugih energenata, tečni naftni gas je ipak na automobilskoj sceni jedno od najvažnijih i najzastupljenijih faktora za modifikaciju motora sa unutrašnjim sagorevanjem. Ovome značajno doprinosi i preporuka pojedinaca i organizacija koji se brinu o zdravlju ove planete da tečni naftni gas postane prioritetno alternativno gorivo.

Tečni naftni gas se dobija delom izdvajanjem iz prirodnog gasa što čini približno 60 % svetske proizvodnje i delom preradom nafte što čini približno 40 % svetske proizvodnje. Osnovne komponente komercijalnog TNG su propan i butan, a procentualni sadržaj ovih komponenti zavisi od temperaturnih uslova eksploatacije motora. Propan je lakše isparljiv i pogodniji je za hladnije regione i obrnuto. U našoj zemlji taj odnos približno je 50:50.

Koristi se kao gorivo u industriji i domaćinstvu, ali upotreba za pogon motornih vozila ga, zbog izuzetnih osobina, zaista čini gorivom budućnosti. Ne stvara talog u radnom prostoru motora, poseduje veći oktanski broj od benzina, ima nižu tačku isparenja pa se bolje meša sa vazudhom i ima širu granicu upaljivosti, što omogućava da motori rade sa veoma siromašnom smešom. Ne stvara koroziju koju stvaraju aditivi koji služe za poboljšanje karakteristika benzina.

I pored, reklo bi se, opšte saglasnosti da je tečni naftni gas gorivo sa višestrukim prednostima, ipak zbog nepoznavanja elementarnih činjenica, kod jednog broja ljudi vlada predrasuda da se radi o veoma opasnom gorivu.

Proizvođač opreme Zavoli je renomirana italijanska firma koja je lider u ovoj oblasti, a Auto kuća Kole je ovlašćena za ugradnju i servisiranje Zavoli uređaja. Prateći razvoj autoindustrije, Zavoli ulaže velike napore da se za svaku generaciju sistema ubrizgavanja goriva u automobilskim motorima razvije adekvatan sistem ubrizgavanja gasa. Auto kuća Kole je ovlašćeni servis koji ugrađuje i servisira opremu za pogon motornih vozila na tečeni naftni gas, renomiranog italijanskog proizvođača Zavoli.

Klijentima se pruža adekvatna usluga ugradnje originalne opreme sa garantovanim kvalitetom i mogućnošću servisiranja opreme u garantnom i vangarantnom roku.